หมวดหมู่บุญ > ข่าวสารทางวัดถ้ำเสือ

งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 วัดถ้ำเสือ

(1/1)

wat:
งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 วัดถ้ำเสือตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหนะ (เทว+โอโรหน) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก
ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้
 :)  วัดถ้ำเสือจะจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.00 น. โดยตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง จะมีพระภิกษุสงฆ์เดินลงมาจากบันไดยอดเขาหน้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก และบริเวณตักบาตรทางวัดได้จัดสถานที่พระภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาตรอย่างสวยงาม
 :) ขอเชิญญาติโยมมาร่วมตักบาตรเทโวด้วยข้าวสารอาหารแห้งโดยพร้อมเพรียงกัน
"พอมีน้ำใจ ก็เกิดน้ำอดน้ำทน ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น"  เมตตา พุทโธ

admin:
ภาพเทศกาลตักบาตรเทโว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม