หมวดหมู่บุญ > ข่าวสารทางวัดถ้ำเสือ

ขอเชิญ.. บวชเนกขัมมะนารี ปี 2559

(1/1)

wat:
ขอเชิญ..บวชเนกขัมมะนารี
เนื่องใน วันอาจาริยะบูชา ครบ ๘๐ ปี
“หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ”
ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดถ้ำเสือกระบี่ จ.กระบี่
ฝึกอบรมโดย..
พระอาจารย์สมชาย จากวัดป่าสว่างบุญ
และพระอาจารย์จากวัดถ้ำเสือ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม