หมวดหมู่บุญ > ข่าวสารทางวัดถ้ำเสือ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกัน บวชเนกขัมมะนารี เนื่องในวันเกิดหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

(1/1)

wat:
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบวชเนกขัมมะนารี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ  วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 [/b]
ทางวัดถ้ำเสือจะจัดงานบวชเนกขัมมะนารีตั้งแต่   วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีพระอาจารย์ สมชาย จากวัดป่าสว่างบุญ มาเป็นพระอาจารย์ฝึกอบรมจนถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยทางวัดจะจัดเตรียมสถานที่การฝึกอบรม และที่พักให้พร้อม  และอาหารครบทั้ง 2 มื้อ  มีการเปิดโรงทานในวันที่ 1  พฤษภาคม 2557  ด้วย จึงใคร่ขอเชิญร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ถ้ามีพุทธศาสนิกชนใคร่จะร่วมบวชในครั้งนี้  ก็แค่เตรียม ขอใช้ส่วนตัวมาเท่านั้น เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และชุดเนกขัมมะนารี มาพร้อม  หรือถ้าใครไม่มีทางวัดถ้ำเสือ(ร้านสวัสดิการ)มีจำหน่ายครบชุด    ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านในครั้งนี้ด้วย 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม