หมวดหมู่บุญ > ทำบุญ ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสรงน้ำหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ณ. วัดถ้ำเสือกระบี่

(1/1)

wat:
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมมาสรงน้ำหลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ      :)ณ วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2555  เวลา 13.00 น.  บนศาลาหอประชุมวัดถ้ำเสือกระบี่ เป็นต้นไป  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว พร้อมนี้ทางวัดถ้ำเสือได้จัดสถานที่อย่างสวยงาม มีทั้งเตรียมพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชน ได้สรงน้ำด้วย  และทางวัดถ้ำเสือกระบี่ ได้มีการก่อเจดีย์ทรายไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันมาก่อเจดีย์ทราย ซึ่งเชื่อกันว่าการก่อเจดีย์ทรายนั้นจะได้กุศลมากมาย
การสรงน้ำพระ ศาสนาพุทธ ใช้คำว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) ถ้าตั้งใจสรงน้ำพระ มีจิตศรัทธาให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากมลทินแล้วผลบุญนอกจะทำให้เราเป็นผู้มีความ สดชื่น เย็นกาย เย็นใจ ไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจแล้ว
ยังมีอานิสงส์ทำให้ได้ไปสู่สวรรค์ ชั้นดุสิต[/size][/b][/center][/size][/font][/color]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม