แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - wat

หน้า: [1]
1
ขอเชิญ..บวชเนกขัมมะนารี
เนื่องใน วันอาจาริยะบูชา ครบ ๘๐ ปี
“หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ”
ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดถ้ำเสือกระบี่ จ.กระบี่
ฝึกอบรมโดย..
พระอาจารย์สมชาย จากวัดป่าสว่างบุญ
และพระอาจารย์จากวัดถ้ำเสือ


2
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ปี 2557วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 เวลา 13.00 น.
เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ - ระฆังใหญ่ฯ ตามกำลังศรัทธา  ณ  วัดถ้ำเสือ กระบี่
วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
สำหรับท่านที่มีความศรัทธา แต่ไม่สามารถมาร่วมอนุโมทนาด้วยตนเองได้  โดยร่วมอนุโมทนาเป็นธนาณัติ - ตั๋วแลกเงิน หรือ โอนเข้าบัญชี 
ในนาม หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระบี่ ชื่อบัญชี วัดถ้ำเสือ เลขที่บัญชี 5722192248
หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าอาวาส พระครูภาวนาธิคุณ 084 - 0684664  แม่ชีเนียม ไกรภูมิ 086 - 9651524

3
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบวชเนกขัมมะนารี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ  วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 [/b]
ทางวัดถ้ำเสือจะจัดงานบวชเนกขัมมะนารีตั้งแต่   วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีพระอาจารย์ สมชาย จากวัดป่าสว่างบุญ มาเป็นพระอาจารย์ฝึกอบรมจนถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยทางวัดจะจัดเตรียมสถานที่การฝึกอบรม และที่พักให้พร้อม  และอาหารครบทั้ง 2 มื้อ  มีการเปิดโรงทานในวันที่ 1  พฤษภาคม 2557  ด้วย จึงใคร่ขอเชิญร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ถ้ามีพุทธศาสนิกชนใคร่จะร่วมบวชในครั้งนี้  ก็แค่เตรียม ขอใช้ส่วนตัวมาเท่านั้น เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และชุดเนกขัมมะนารี มาพร้อม  หรือถ้าใครไม่มีทางวัดถ้ำเสือ(ร้านสวัสดิการ)มีจำหน่ายครบชุด    ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านในครั้งนี้ด้วย 

4
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมมาสรงน้ำหลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏโฐ      :)ณ วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2555  เวลา 13.00 น.  บนศาลาหอประชุมวัดถ้ำเสือกระบี่ เป็นต้นไป  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว พร้อมนี้ทางวัดถ้ำเสือได้จัดสถานที่อย่างสวยงาม มีทั้งเตรียมพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชน ได้สรงน้ำด้วย  และทางวัดถ้ำเสือกระบี่ ได้มีการก่อเจดีย์ทรายไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันมาก่อเจดีย์ทราย ซึ่งเชื่อกันว่าการก่อเจดีย์ทรายนั้นจะได้กุศลมากมาย
การสรงน้ำพระ ศาสนาพุทธ ใช้คำว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) ถ้าตั้งใจสรงน้ำพระ มีจิตศรัทธาให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากมลทินแล้วผลบุญนอกจะทำให้เราเป็นผู้มีความ สดชื่น เย็นกาย เย็นใจ ไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจแล้ว
ยังมีอานิสงส์ทำให้ได้ไปสู่สวรรค์ ชั้นดุสิต
[/size]
[/b][/center][/size][/font][/color]

5
งานสรงน้ำ หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฎโฐ วันพฤหัสบดี ที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2555 :)ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของวัดถ้ำเสือ กระบี่ ที่จะจัดงานสรงน้ำ หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฎโฐ       ปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 งานจะจัดบนศาลาหอประชุม ซึ่งทางวัดจะจัดสถานที่ได้อย่างสวยงามมากทุกปี และทุกปีจะ    มีลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียร มาทุกทิศ เพื่อมาร่วมสรงน้ำหลวงพ่อจำเนียรกันอย่างเนื่องแน่น งานจะเริ่มตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
 ;)
จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียรทุกท่านมาร่วมงานสรงน้ำในครั้งนี้

6
ระเบียบการบวชแม่ชี เนกขัมมะ วัดถ้ำเสือ กระบี่
1.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  ต้องไม่เป็นผู้มีคดีความ ตามกฎหมายบ้านเมือง
3.  ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา สามีหรือผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะ
4.  ต้องมีบัตรประชาชนเป็นตัวจริง หรือหลักฐานสำคัญมาแสดง
5.  ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจ
6.  ต้องรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีติดตัวมาเอง หากเกิดสูญหายทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
7.  เมื่อครบกำหนดวันลาสิขา แต่มีความศรัทธาจะอยู่ปฎิบัติต่อไปเรื่อยๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส  พระเจ้าหน้าที่ปกครองดูแล และหัวหน้าแม่ชี คณะกรรมการเห็นชอบในความประพฤติ เมื่อเห็นสมควรให้อยู่ต่อไปได้โดยการเซ็นต์รับรองตัวเองเพื่ออยู่ปฏิบัติต่อไป
8.  เมื่อจะอยู่ปฏิบัติต่อไปต้องมีที่พักเป็นของตัวเอง ทางวัดไม่มีที่พักให้ ที่พักส่วนกลางของวัดให้พักได้เพียง 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน เท่านั้น
9.  กฎระเบียบที่ทางวัดวางไว้  ผู้ที่บวชจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และเมื่อผู้มาบวชทำความผิดต้องยินยอมลาสิขาและออกจากวัด ตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้

เอกสารที่ใช้ในการบวชแม่ชี เนกขัมมะ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้บวชเป็นตัวจริง
2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาด้วย
1.  ชุดขาวสำหรับบวชแม่ชี นกขัมมะนารี อย่างน้อย 2 ชุด  (ทางวัดถ้ำเสือมีจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการของวัดครบชุด)
2.  ผ้าห่ม
3.  ผ้าเช็ดตัว
4.  ไฟฉาย
5.  ของใช้ส่วนตัว
(ตามความสมควร)

7
งานวันประเพณีสารทไทย ปี 2557 (เดือนสิบ)การทำบุญวันสารทเดือนสิบ  หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้นในเดือนสิบ มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง
       ครั้งแรก  วันแรม  1 ค่ำ  เดือนสิบเรียกว่า  วันรับเปรต
       ครั้งที่สองวันแรม  15  ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า  วันส่งเปรต
การทำบุญทั้งสองครั้งเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิเป็นคติของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเพื่อร่วมพิธีตั้งเปรตและชิงเปรตอาจสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ ณ ภูมิลำเนาของฝ่ายบิดาครั้งหนึ่งฝ่ายมารดาครั้งหนึ่งจึงทำให้ผู้ที่ไปประกอบ อาชีพจากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิดได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้น
ขนมเดือนสิบ  จัดขึ้นโดยเฉพาะใช้ในโอกาสทำบุญเดือนสิบ  ที่จำเป็นมี  5  อย่าง คือ
1.ขนมลา     เป็นสัญลักษณ์แทนเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม
2.ขนมพอง  เป็นสัญลักษณ์แทนแพ  สำหรับญาติผู้ล่วงลับใช้เดินทาง
3.ขนมกง    ( ขนมไข่ปลา )  เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ
4.ขนมเจาะรูหรือขนมเจาะหูหรือขนมเบซำ  เป็นสัญลักษณ์แทนเงินสำหรับใช้จ่าย
5. ขนมบ้า   เป็นสัญลักษณ์แทนสะบ้า  สำหรับใช้เล่นสะบ้าในวันสงกรานต์
ในวันแรม  1  ค่ำเดือนสิบ  ชาวบ้านจัดภัตตาหารไปทำบุญที่วัดชาวบ้านเรียกวันนี้ว่าวันชิเปรตเป็นวันที่ยมบาลเปิดนรกปล่อยเปรตชนมาเยี่ยมลูกหลาน  ลูกหลานก็ทำบุญต้อนรับครั้งหนึ่งใน วันแรม 15 ค่ำเดือนสิบเรียกว่าวันส่งเปรตเป็นวันที่เปรตชนต้องกลับยมโลก  ลูกหลานก็จะทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง

 :)สำหรับวันสารทเดือนสิบ ณ วัดถ้ำเสือ แรม 15 ค่ำเดือน 10 ตรงกับวันอังคาร ที่  23  กันยายน ม พ.ศ. 2557ทางวัดจะทำบุญสังฆทาน และพิธีกรรมต่างๆ 2 รอบ คือ ตอนเช้า 07.00 น. และตอน 10.00 น. และจะมีการทำทานกับชาวเลซึ่งจะมารับทานจากญาติโยมเป็นจำนวนมาก
"ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง"

8
งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 วัดถ้ำเสือตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหนะ (เทว+โอโรหน) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก
ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

 :)  วัดถ้ำเสือจะจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.00 น. โดยตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง จะมีพระภิกษุสงฆ์เดินลงมาจากบันไดยอดเขาหน้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก และบริเวณตักบาตรทางวัดได้จัดสถานที่พระภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาตรอย่างสวยงาม
 :) ขอเชิญญาติโยมมาร่วมตักบาตรเทโวด้วยข้าวสารอาหารแห้งโดยพร้อมเพรียงกัน
"พอมีน้ำใจ ก็เกิดน้ำอดน้ำทน ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น"  เมตตา พุทโธ

หน้า: [1]