เว็บบอร์ดวัดถ้ำเสือกระบี่

หมวดหมู่บุญ => ทำบุญ ประชาสัมพันธ์ => : wat September 14, 2011, 10:47:15 PM

: ระเบียบการบวชแม่ชี เนกขัมมะ ของวัดถ้ำเสือ กระบี่
: wat September 14, 2011, 10:47:15 PM
ระเบียบการบวชแม่ชี เนกขัมมะ วัดถ้ำเสือ กระบี่
1.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  ต้องไม่เป็นผู้มีคดีความ ตามกฎหมายบ้านเมือง
3.  ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา สามีหรือผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะ
4.  ต้องมีบัตรประชาชนเป็นตัวจริง หรือหลักฐานสำคัญมาแสดง
5.  ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจ
6.  ต้องรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีติดตัวมาเอง หากเกิดสูญหายทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
7.  เมื่อครบกำหนดวันลาสิขา แต่มีความศรัทธาจะอยู่ปฎิบัติต่อไปเรื่อยๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส  พระเจ้าหน้าที่ปกครองดูแล และหัวหน้าแม่ชี คณะกรรมการเห็นชอบในความประพฤติ เมื่อเห็นสมควรให้อยู่ต่อไปได้โดยการเซ็นต์รับรองตัวเองเพื่ออยู่ปฏิบัติต่อไป
8.  เมื่อจะอยู่ปฏิบัติต่อไปต้องมีที่พักเป็นของตัวเอง ทางวัดไม่มีที่พักให้ ที่พักส่วนกลางของวัดให้พักได้เพียง 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน เท่านั้น
9.  กฎระเบียบที่ทางวัดวางไว้  ผู้ที่บวชจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และเมื่อผู้มาบวชทำความผิดต้องยินยอมลาสิขาและออกจากวัด ตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้

เอกสารที่ใช้ในการบวชแม่ชี เนกขัมมะ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้บวชเป็นตัวจริง
2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาด้วย
1.  ชุดขาวสำหรับบวชแม่ชี นกขัมมะนารี อย่างน้อย 2 ชุด  (ทางวัดถ้ำเสือมีจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการของวัดครบชุด)
2.  ผ้าห่ม
3.  ผ้าเช็ดตัว
4.  ไฟฉาย
5.  ของใช้ส่วนตัว
(ตามความสมควร)
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.