เว็บบอร์ดวัดถ้ำเสือกระบี่

หมวดหมู่บุญ => ข่าวสารทางวัดถ้ำเสือ => : wat September 11, 2011, 12:24:28 AM

: งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 วัดถ้ำเสือ
: wat September 11, 2011, 12:24:28 AM
งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 วัดถ้ำเสือ
ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหนะ (เทว+โอโรหน) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก
ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

 :)  วัดถ้ำเสือจะจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.00 น. โดยตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง จะมีพระภิกษุสงฆ์เดินลงมาจากบันไดยอดเขาหน้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก และบริเวณตักบาตรทางวัดได้จัดสถานที่พระภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาตรอย่างสวยงาม
 :) ขอเชิญญาติโยมมาร่วมตักบาตรเทโวด้วยข้าวสารอาหารแห้งโดยพร้อมเพรียงกัน
"พอมีน้ำใจ ก็เกิดน้ำอดน้ำทน ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น"  เมตตา พุทโธ
: Re: งานตักบาตรเทโว ประจำปี 2555 วัดถ้ำเสือ
: admin October 22, 2011, 08:26:34 PM
ภาพเทศกาลตักบาตรเทโว

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.